Szukaj

Historyczne Maczki

Strona poświęcona historii dzielnicy Maczki przed II wojną światową

Kategoria

Szkoła

Wschodnia część osady

W jednym z wcześniejszych wpisów przedstawiony został wygląd zachodniej części Granicy przed 1939 rokiem, powstały w oparciu o treść kroniki parafialnej kościoła w Maczkach. Rzecz oczywista – w źródle tym można znaleźć również opis miejsc położonych po drugiej stronie linii kolejowej. Przyjrzyjmy się części Granicy ulokowanej po wschodniej stronie gmachu dworca Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Continue reading „Wschodnia część osady”

Reklamy

Początki szkolnictwa w Granicy

Szkolnictwo w Granicy/Maczkach ma bardzo długą tradycję, zaś sama szkoła, jako instytucja, uchodzi za jedną z najstarszych w rejonie. Początki tutejszego szkolnictwa sięgają lat 80-tych XIX wieku.

Continue reading „Początki szkolnictwa w Granicy”

Egzekwie rodzeństwa z Kielc

Analizując treść kroniki szkolnej dla okresu międzywojennego można odnaleźć opis szczególnej uroczystości pogrzebowej. W kronice parafialnej znajdziemy opis innego pogrzebu. Elementem łączącym obie egzekwie jest fakt, że dotyczą one rodzeństwa, które w trudnych latach po odzyskaniu niepodległości stało na czele najważniejszych kulturotwórczych instytucji, działających w Granicy. On był pierwszym kapelanem kościoła, ona pierwszą w 20-leciu międzywojennym dyrektorką szkoły.

Continue reading „Egzekwie rodzeństwa z Kielc”

Maczkowski epizod Leona Kruczkowskiego

Mimo, że pracował w Maczkach raptem kilka lat, ucząc chemii i fizyki w Prywatnym Męskim Gimnazjum Mechanicznym Towarzystwa Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej, to jednak do dnia dzisiejszego jest  najbardziej rozpoznawalnym nauczycielem, jaki krzewił edukację w dawnej Granicy. O jego sławie nie zadecydowały osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a działalność publicystyczna.

Continue reading „Maczkowski epizod Leona Kruczkowskiego”

Nasza zima zła

Rzadko która zima może tak zasłużenie pretendować do miana zimy stulecia jak ta z początku 1929 roku. Siarczyste mrozy i sowicie padający śnieg dał się we znaki II Rzeczpospolitej, całkowicie paraliżując kraj. Rzecz jasna – z niesprzyjającą aurą musiała się zmierzyć również społeczność Maczek. Continue reading „Nasza zima zła”

Akademie pana Leona

Istotnym elementem wychowawczo-dydaktycznym w funkcjonowaniu szkoły są uroczystości szkolne, w tym różnego rodzaju akademie, zarówno te, które na stałe są wpisane do kalendarza roku szkolnego, jak i te jednorazowe, będące odpowiedzią na sytuację polityczno-kulturalną. Prześledźmy jakie uroczystości organizowano w szkole w Granicy/Maczkach w okresie międzywojennym.

Continue reading „Akademie pana Leona”

Przypadki księdza Stradowskiego (cz. 1)

Z jednej strony – młodzieńcza energia, z drugiej – upór i bezkompromisowość. Jakkolwiek wątpliwa jest jednoznaczna ocena ks. Bolesława Stradowskiego, to niewątpliwe są jego zasługi dla parafii oraz fakt, że był jedną z barwniejszych postaci w międzywojennych Maczkach.

Continue reading „Przypadki księdza Stradowskiego (cz. 1)”

Ksiądz i dyrektor

W 1935 roku w Maczkach rozgorzał spór między dwoma osobami, mającymi ambicje być autorytetem dla lokalnej społeczności – miejscowym proboszczem ks. Bolesławem Stradowskim a dyrektorem szkoły powszechnej – Bronisławem Szczepaniakiem. Pomimo, że konflikt trwał krótko, to jednak dla jednego z jego uczestników skończył się opuszczeniem Maczek.

Continue reading „Ksiądz i dyrektor”

Syzyfowa praca

Odzyskując niepodległość w 1918 roku, Polska stanęła przed wieloma problemami. Jednym z nich niewątpliwie była organizacja szkolnictwa, a praktycznie jego oddowa. Problem ten dotknął również nauczycieli z Granicy/Maczek, którzy mimo niesprzyjających czynników, nieustępliwie nieśli kaganek oświaty.

Continue reading „Syzyfowa praca”

Blog na WordPress.com.

Up ↑