Szukaj

Historyczne Maczki

Strona poświęcona historii dzielnicy Maczki przed II wojną światową

Kategoria

Straż pożarna

Zachodnia część osady

W Kronice parafialnej kościoła w Maczkach można odnaleźć ciekawy opis tutejszej osady w okresie międzywojennym. Na jego podstawie można wyróżnić najważniejsze budowle i instytucje, funkcjonujące nad Białą Przemszą. W oparciu o wspomniane źródło przyjrzyjmy się części Granicy ulokowanej po zachodniej stronie gmachu dworca Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Continue reading „Zachodnia część osady”

Reklamy

Tradycja Święta Ciała i Krwi Pańskiej

Kult Bożego Ciała rozpowszechnił się na terenie Polski już w XIV stuleciu.  W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim święto to zostało uznane za powszechne, obchodzone we wszystkich kościołach w państwie. Przez kolejne stulecia silnie zakorzeniło się w tradycji chrześcijańskiej. Rzecz oczywista, że celebrowano je również w międzywojennych Maczkach.

Continue reading „Tradycja Święta Ciała i Krwi Pańskiej”

Sztandary chwały

Przyglądając się archiwalnym fotografiom, ukazującym ważne ceremonie i uroczystości jakie odbywały się w Maczkach w okresie międzywojennym, można zauważyć obecność kilku pocztów ze sztandarami. Warto zatem pokusić się o studium analityczne z zakresu historii materialnej i przybliżyć historię tych weksyliów, o których istnieniu wiemy.

Continue reading „Sztandary chwały”

Początki formacji pożarniczej w Granicy/Maczkach

Na przełomie lat 1927/1928 do Maczek na inspekcję przybył inspektor Związku Straży Pożarnych województwa kieleckiego. Kontrolował on tutejszą straż pożarną. W obecności inspektora przeprowadzono ćwiczenia taktyczne oraz ćwiczenia ze sprzętem, a także zaprezentowano orkiestrę dętą. Inspekcja wypadła na tyle dobrze, że „Przegląd pożarniczy” – uznany periodyk zajmujący się tematyka strażacką,  poświęcił w 1928 roku maczkowskim strażakom  dwa artykuły. Są one o tyle cenne, że praktycznie jako jedyne dostarczają informacji o działalności wspomnianej formacji w okresie międzywojennym.

Continue reading „Początki formacji pożarniczej w Granicy/Maczkach”

Blog na WordPress.com.

Up ↑