Szukaj

Historyczne Maczki

Strona poświęcona historii dzielnicy Maczki przed II wojną światową

Kategoria

Ludzie

Tadeusza się nie rusza

Niedziela, 21 października 1917 roku była szczególnym dniem dla społeczności Granicy. Tego dnia większość mieszkańców zjawiła się na wzgórzu kościelnym, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie popiersia Tadeusza Kościuszki. Dziś, w stulecie tamtych wydarzeń warto zadać sobie pytanie, czym przywódca insurekcji z 1794 roku zasłużył sobie na pomnik w dzisiejszych Maczkach?

Continue reading „Tadeusza się nie rusza”

Reklamy

Kryzys mieszkaniowy roku 1884

Wraz z poprowadzeniem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej przez Granicę oraz rozbudową infrastruktury kolejowej należało zapewnić pracownikom stacji mieszkania w niedalekim sąsiedztwie miejsca pracy. Zadanie, przed jakim stanęła dyrekcja DŻWW, okazało się niełatwe, co potwierdza fakt, że jeszcze w 1884 roku borykano się z problemem niedoboru lokali mieszlanych.

Continue reading „Kryzys mieszkaniowy roku 1884”

Średniowieczni rybacy znad Białej Przemszy

Jak dotychczas nie są znane źródła historyczne w sposób niewątpliwy odnoszące się do osadnictwa na obszarze dzisiejszych Maczek przed XVIII wiekiem. Niektórzy badacze przeszłości starają się udowodnić obecność skupisk ludzkich w najbliższym sąsiedztwie Białej Przemszy w czasach średniowiecza. Pośrednim dowodem może być dokument datowany na 5 sierpnia 1390 roku, a wydany przez Władysława Jagiełłę.

Continue reading „Średniowieczni rybacy znad Białej Przemszy”

Początki szkolnictwa w Granicy

Szkolnictwo w Granicy/Maczkach ma bardzo długą tradycję, zaś sama szkoła, jako instytucja, uchodzi za jedną z najstarszych w rejonie. Początki tutejszego szkolnictwa sięgają lat 80-tych XIX wieku.

Continue reading „Początki szkolnictwa w Granicy”

Tradycja Święta Ciała i Krwi Pańskiej

Kult Bożego Ciała rozpowszechnił się na terenie Polski już w XIV stuleciu.  W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim święto to zostało uznane za powszechne, obchodzone we wszystkich kościołach w państwie. Przez kolejne stulecia silnie zakorzeniło się w tradycji chrześcijańskiej. Rzecz oczywista, że celebrowano je również w międzywojennych Maczkach.

Continue reading „Tradycja Święta Ciała i Krwi Pańskiej”

Egzekwie rodzeństwa z Kielc

Analizując treść kroniki szkolnej dla okresu międzywojennego można odnaleźć opis szczególnej uroczystości pogrzebowej. W kronice parafialnej znajdziemy opis innego pogrzebu. Elementem łączącym obie egzekwie jest fakt, że dotyczą one rodzeństwa, które w trudnych latach po odzyskaniu niepodległości stało na czele najważniejszych kulturotwórczych instytucji, działających w Granicy. On był pierwszym kapelanem kościoła, ona pierwszą w 20-leciu międzywojennym dyrektorką szkoły.

Continue reading „Egzekwie rodzeństwa z Kielc”

Właścicielka Restauracji Kolejowej

Wśród krewnych niejakiego Wacława Lisieckiego powtarzano informację: „Matka Lisieckiego miała restaurację na stacji w Granicy i była dobrze sytuowana” . Ta enigmatyczna wzmianka skłania do zadania kolejnych pytań: kim była owa Lisiecka, skąd się wzięła w Granicy, jak długo tam przebywała i jak naprawdę było z tą restauracją? Continue reading „Właścicielka Restauracji Kolejowej”

Garden Party w Maczkach

Malownicze położenie, sosnowe lasy, czysta rzeka, piaszczysty brzeg – o walorach rekreacyjnych Maczek nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Nie trzeba było tego robić również w międzywojniu. Wszak nieprzypadkowo przez pewien czas funkcjonowała nazwa „Uroczysko”. Właśnie z okresu 20-lecia międzywojennego pochodzi jedna z pierwszych prób promocji miejscowości i jej walorów, podjęta in publico przez Leona Kruczkowskiego.

Continue reading „Garden Party w Maczkach”

Ludzie kartki piszą

Do dnia dzisiejszego zachowała się całkiem spora ilość kart pocztowych, przedstawiających dawną Granicę. I pomimo, że ich wydawcy, kierowali się głównie chęcią zareklamowania swoich interesów, to dziś ich twory są jednym z najważniejszych źródeł ikonograficznych, pozwalających odtworzyć wygląd osady w początkach XX wieku.

Continue reading „Ludzie kartki piszą”

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

Up ↑