Szukaj

Historyczne Maczki

Strona poświęcona historii dzielnicy Maczki przed II wojną światową

Kategoria

Ludzie

Kryzys mieszkaniowy roku 1884

Wraz z poprowadzeniem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej przez Granicę oraz rozbudową infrastruktury kolejowej należało zapewnić pracownikom stacji mieszkania w niedalekim sąsiedztwie miejsca pracy. Zadanie, przed jakim stanęła dyrekcja DŻWW, okazało się niełatwe, co potwierdza fakt, że jeszcze w 1884 roku borykano się z problemem niedoboru lokali mieszlanych.

Continue reading „Kryzys mieszkaniowy roku 1884”

Reklamy

Średniowieczni rybacy znad Białej Przemszy

Jak dotychczas nie są znane źródła historyczne w sposób niewątpliwy odnoszące się do osadnictwa na obszarze dzisiejszych Maczek przed XVIII wiekiem. Niektórzy badacze przeszłości starają się udowodnić obecność skupisk ludzkich w najbliższym sąsiedztwie Białej Przemszy w czasach średniowiecza. Pośrednim dowodem może być dokument datowany na 5 sierpnia 1390 roku, a wydany przez Władysława Jagiełłę.

Continue reading „Średniowieczni rybacy znad Białej Przemszy”

Początki szkolnictwa w Granicy

Szkolnictwo w Granicy/Maczkach ma bardzo długą tradycję, zaś sama szkoła, jako instytucja, uchodzi za jedną z najstarszych w rejonie. Początki tutejszego szkolnictwa sięgają lat 80-tych XIX wieku.

Continue reading „Początki szkolnictwa w Granicy”

Tradycja Święta Ciała i Krwi Pańskiej

Kult Bożego Ciała rozpowszechnił się na terenie Polski już w XIV stuleciu.  W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim święto to zostało uznane za powszechne, obchodzone we wszystkich kościołach w państwie. Przez kolejne stulecia silnie zakorzeniło się w tradycji chrześcijańskiej. Rzecz oczywista, że celebrowano je również w międzywojennych Maczkach.

Continue reading „Tradycja Święta Ciała i Krwi Pańskiej”

Egzekwie rodzeństwa z Kielc

Analizując treść kroniki szkolnej dla okresu międzywojennego można odnaleźć opis szczególnej uroczystości pogrzebowej. W kronice parafialnej znajdziemy opis innego pogrzebu. Elementem łączącym obie egzekwie jest fakt, że dotyczą one rodzeństwa, które w trudnych latach po odzyskaniu niepodległości stało na czele najważniejszych kulturotwórczych instytucji, działających w Granicy. On był pierwszym kapelanem kościoła, ona pierwszą w 20-leciu międzywojennym dyrektorką szkoły.

Continue reading „Egzekwie rodzeństwa z Kielc”

Właścicielka Restauracji Kolejowej

Wśród krewnych niejakiego Wacława Lisieckiego powtarzano informację: „Matka Lisieckiego miała restaurację na stacji w Granicy i była dobrze sytuowana” . Ta enigmatyczna wzmianka skłania do zadania kolejnych pytań: kim była owa Lisiecka, skąd się wzięła w Granicy, jak długo tam przebywała i jak naprawdę było z tą restauracją? Continue reading „Właścicielka Restauracji Kolejowej”

Garden Party w Maczkach

Malownicze położenie, sosnowe lasy, czysta rzeka, piaszczysty brzeg – o walorach rekreacyjnych Maczek nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Nie trzeba było tego robić również w międzywojniu. Wszak nieprzypadkowo przez pewien czas funkcjonowała nazwa „Uroczysko”. Właśnie z okresu 20-lecia międzywojennego pochodzi jedna z pierwszych prób promocji miejscowości i jej walorów, podjęta in publico przez Leona Kruczkowskiego.

Continue reading „Garden Party w Maczkach”

Ludzie kartki piszą

Do dnia dzisiejszego zachowała się całkiem spora ilość kart pocztowych, przedstawiających dawną Granicę. I pomimo, że ich wydawcy, kierowali się głównie chęcią zareklamowania swoich interesów, to dziś ich twory są jednym z najważniejszych źródeł ikonograficznych, pozwalających odtworzyć wygląd osady w początkach XX wieku.

Continue reading „Ludzie kartki piszą”

Pamiętny rok 1863

W tzw. głównym nurcie historii Polski – Granica zapisała się raz, dokładnie 6 lutego 1863 roku, w czasie powstania styczniowego, kiedy to stąd wyruszyły oddziały, którym później udało się opanować dworzec w Sosnowcu i stworzyć namiastkę państwowości polskiej – największy pod względem terytorialnym zwarty obszar, całkowicie kontrolowany przez powstańców.  

Continue reading „Pamiętny rok 1863”

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

Up ↑