Szukaj

Historyczne Maczki

Strona poświęcona historii dzielnicy Maczki przed II wojną światową

Kategoria

Kościół

Miejsca kultu

W okresie międzywojennym w Granicy/Maczkach znajdowało się kilka miejsc kultu, które miały szczególne znaczenie w kontekście historii lokalnej i służyły krzewieniu patriotyzmu. Upamiętniały one osoby, wydarzenia historyczne, bądź nawiązywały do religii. Warto się im przyjrzeć. Continue reading „Miejsca kultu”

Reklamy

Wschodnia część osady

W jednym z wcześniejszych wpisów przedstawiony został wygląd zachodniej części Granicy przed 1939 rokiem, powstały w oparciu o treść kroniki parafialnej kościoła w Maczkach. Rzecz oczywista – w źródle tym można znaleźć również opis miejsc położonych po drugiej stronie linii kolejowej. Przyjrzyjmy się części Granicy ulokowanej po wschodniej stronie gmachu dworca Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Continue reading „Wschodnia część osady”

Tadeusza się nie rusza

Niedziela, 21 października 1917 roku była szczególnym dniem dla społeczności Granicy. Tego dnia większość mieszkańców zjawiła się na wzgórzu kościelnym, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie popiersia Tadeusza Kościuszki. Dziś, w stulecie tamtych wydarzeń warto zadać sobie pytanie, czym przywódca insurekcji z 1794 roku zasłużył sobie na pomnik w dzisiejszych Maczkach?

Continue reading „Tadeusza się nie rusza”

Jak Austriacy i Niemcy dzwony rekwirowali

15 marca 1940 roku Hermann Göring wydał rozporządzenie o przeprowadzeniu ewidencji, a następnie rekwizycji dzwonów znajdujących się na terenach wcielonych do Rzeszy, jak i na obszarach okupowanych. Zapoczątkowany w ten sposób proces rekwizycji dzwonów kościelnych dotknął również Maczki.

Continue reading „Jak Austriacy i Niemcy dzwony rekwirowali”

Tradycja Święta Ciała i Krwi Pańskiej

Kult Bożego Ciała rozpowszechnił się na terenie Polski już w XIV stuleciu.  W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim święto to zostało uznane za powszechne, obchodzone we wszystkich kościołach w państwie. Przez kolejne stulecia silnie zakorzeniło się w tradycji chrześcijańskiej. Rzecz oczywista, że celebrowano je również w międzywojennych Maczkach.

Continue reading „Tradycja Święta Ciała i Krwi Pańskiej”

Komu bije dzwon?

Dźwięk kościelnych dzwonów od zawsze wpisany jest w historię maczkowskiej parafii. Pierwsze dwa zamontowano jeszcze w XIX wieku wraz z oddaniem kościoła do użytku. W 1930 roku wymieniono je na nowe i większe. Warto przybliżyć historię instrumentów, które przed II wojną światową, wzywały społeczność lokalną na nabożeństwa i uświetniały swoim dźwiękiem święta oraz uroczystości.

Continue reading „Komu bije dzwon?”

Egzekwie rodzeństwa z Kielc

Analizując treść kroniki szkolnej dla okresu międzywojennego można odnaleźć opis szczególnej uroczystości pogrzebowej. W kronice parafialnej znajdziemy opis innego pogrzebu. Elementem łączącym obie egzekwie jest fakt, że dotyczą one rodzeństwa, które w trudnych latach po odzyskaniu niepodległości stało na czele najważniejszych kulturotwórczych instytucji, działających w Granicy. On był pierwszym kapelanem kościoła, ona pierwszą w 20-leciu międzywojennym dyrektorką szkoły.

Continue reading „Egzekwie rodzeństwa z Kielc”

Przypadki księdza Stradowskiego (cz. 2)

Legenda ks. Bolesława Stradowskiego jest nadal żywa. W Maczkach umieszczono jego nazwisko na tablicy upamiętniającej mieszkańców zamordowanych w czasie II wojny światowej. Jego grób znajduje się w Czastarach, gdzie rzeczywiście zginął i gdzie uważa się go za męczennika, który poniósł śmierć broniąc ludzkiej godności. Warto prześledzić okoliczności śmierci księdza.

Continue reading „Przypadki księdza Stradowskiego (cz. 2)”

Przypadki księdza Stradowskiego (cz. 1)

Z jednej strony – młodzieńcza energia, z drugiej – upór i bezkompromisowość. Jakkolwiek wątpliwa jest jednoznaczna ocena ks. Bolesława Stradowskiego, to niewątpliwe są jego zasługi dla parafii oraz fakt, że był jedną z barwniejszych postaci w międzywojennych Maczkach.

Continue reading „Przypadki księdza Stradowskiego (cz. 1)”

Blog na WordPress.com.

Up ↑