W Muzeum Kolejowym w Warszawie zachował się rozkład jazdy kolei warszawsko-wiedeńskiej z 1850 roku. Dokument ten pozwala w miarę dokładnie odtworzyć podróż z Warszawy do Granicy, a jednocześnie podkreśla rolę osady, jako kluczowego węzła przesiadkowego, zlokalizowanego w trójkącie przygranicznym.

Ze wspomnianego rozkładu kursowania pociągów wynika, że w pierwszych latach funkcjonowania stacji, do Granicy przyjeżdżały z Warszawy dwa pociągi na dobę, przy czym każdorazowo podróż ze stolicy Królestwa Polskiego nad Białą Przemszę trwała 10 godzin i 30 minut. Pierwszy pociąg wyjeżdżał z Warszawy o godz. 7:30 i w Granicy meldował się o godzinie 18:00. Drugi – wyjeżdżał o godz. 13:00 i po nocnym postoju w Częstochowie docierał do dzisiejszych Maczek o godz. 10:50 dnia następnego.

Rozkład jazdy pociągów DŻWW z 1850 r.

Również dwa pociągi na dzień odchodziły z Granicy do Warszawy. Pierwszy wyjeżdżał o godzinie 9:00 i nad Wisłę docierał o godzinie 19:30. Odjazd drugiego miał miejsce o godzinie 17:00. Pociąg ten, po nocnym postoju w Częstochowie, docierał do Warszawy o godzinie 14:00 dnia następnego.

Koszt biletu z Warszawy do Granicy wynosił: dla I klasy – 7 rubli 38 kopiejek, dla II klasy – 5 rubli 53 kopiejki, dla III klasy – 3 ruble 69 kopiejek, dla IV klasy – 2 ruble 5 kopiejek. Ceny te niewiele mówią. Chcąc uświadomić sobie ile tak naprawdę kosztowała podróż, należy wziąć pod uwagę wartość nabywczą pieniądza w omawianym okresie czasu. Dla przykładu za kilogram chleba w połowie XIX wieku trzeba było zapłacić 12 kopiejek (1 rubel = 100 kopiejek), a za litr wódki 1,5 rubla.

Ilustracja z czasopisma „Kłosy” (1875), prezentująca warunki podróży koleją.

Granica utrzymywała również łączność kolejową z innymi miastami. O godzinie 19:00 odchodził pociąg do Mysłowic, skąd następnego dnia o godz. 9:30 odjeżdżał pociąg do Wrocławia, Berlina i Hamburga. Funkcjonowało również połączenie kolejowe z Krakowem. Pociągi do dawnej stolicy Polski odchodziły o godz. 7:00, 8:30, 15:00 i 17:15. W składach tych pociągów znajdowały się wagony do Wiednia i Wrocławia. Osoby przyjeżdżające do dzisiejszych Maczek z Warszawy porannym pociągiem i chcące dotrzeć do Krakowa musiały tu nocować. Taką możliwość stwarzał hotel, zlokalizowany przy dworcu. Jego twórcą był Adam Tański, który  decyzją centralnych władz administracyjnych z 1852 roku, przejął od kolei w wieczystą dzierżawę działkę budowlaną. Hotel został oddany do użytku w 1856 roku. Pierwotnie był to budynek jednopiętrowy z restauracją w części parterowej. Od ok. 1864 roku dzierżawcą hotelu został Fedor Scherner, który do dotychczasowej konstrukcji dobudował jeszcze jedno piętro.

Pocztówka przedstawiająca hotel w Granicy. Wydawca nieznany.
Reklamy