Szukaj

Historyczne Maczki

Strona poświęcona historii dzielnicy Maczki przed II wojną światową

Miesiąc

Wrzesień 2015

Zbrodnia w styczniowy dzień

14 stycznia 1942 roku w zimny, śnieżny dzień, mieszkańcy Szczakowej – głównie pracownicy miejscowych fabryk – zostali spędzeni przez policję w okolice starej rzeźni, by być świadkiem okrutnej sceny. W makabrycznym spektaklu, zafundowanym lokalnej społeczności przez hitlerowców, wzięło udział trzech mieszkańców Maczek.

Continue reading „Zbrodnia w styczniowy dzień”

Reklamy

O pewnym brzasku w katyńskim lasku…

… strzelali do nas Sowieci – śpiewał swego czasu śp. Jacek Kaczmarski o największej, nie licząc powstania warszawskiego, hekatombie narodu polskiego. Co prawda opisane poniżej wydarzenia nie rozegrały się w lesie, a w gmachu więzienia i nie w Katyniu a w Kalininie (obecnie Twer), jednak zastrzeleni zaliczani są w poczet ofiar katyńskich. Pośród Polaków zamordowanych przez NKWD w Kalininie odnajdujemy dwóch policjantów, którzy przed wybuchem wojny pełnili służbę na posterunku w Maczkach. Continue reading „O pewnym brzasku w katyńskim lasku…”

Maczki pod okupacją

„Przez 5 ½ lat jęczała ziemia polska uciskana przez hitlerowskich oprawców” – odnotował w kronice szkolnej Paweł Doniec. Opis ten, jakkolwiek odnoszący się do całej II Rzeczpospolitej, można zastosować również w odniesieniu do Maczek. Dawna Granica znajdowała sie pod niemiecką okupacją od 4 września 1939 do 25 stycznia 1945 roku (wg. Jana Przemszy-Zielińskiego do 22 stycznia) i był to szczególnie tragiczny okres w historii lokalnej społeczności.

Continue reading „Maczki pod okupacją”

W walce z okupantem

Od pierwszych dni niemieckiej agresji na Polskę mieszkańcy Maczek wykazywali się aktywną postawą patriotyczną, licznie zasilając formujące się w okolicy oddziały Obrony Narodowej. W późniejszym okresie, gdy na ziemiach polskich umilkły odgłosy regularnych działań wojennych, niektórzy przedstawiciele społeczności lokalnej działali w konspiracji, chcąc utrudnić życie agresorowi. W rocznicę niemieckiej napaści na Polskę warto poświęcić parę słów walce mieszkańców Maczek z okupantem.

Continue reading „W walce z okupantem”

Blog na WordPress.com.

Up ↑